Klaar!/ Finished

De juni class is helemaal klaar, ik heb fouten gemaakt, nieuwe technieken geleerd maar vooral mijn potloden beter leren kennen en wat ik er mee kan doen of niet LOL. En ik heb genoten van elke stap, niet altijd 😜, maar wel voor het merendeel.
Ik heb ook een foto gemaakt van de image waar we mee gestart zijn, wat een wonder, wat je al niet kan bereiken met een Kit & Clowder Class + hulp en aanmoedigingen van Alyce Keegan + onze liefde voor kleuren!
De gebruikte materialen staan onder de foto.

Finished the June class, I made mistakes, I learned new techniques but most of all I get to know my pencils better and what I can do with them, or not LOL And of course I enjoy every stap, not always 😜 but most of the time.
I made also a photo of the clean image where we started with, what a wonder what whe can achieve with a Kid & Clowder Class + the help and encouragement from  Alyce Keegan + our love for colouring!
You can find the used materials under the image
Afbeelding 8Gebruikte materialen/Used materials
https://www.kitandclowder.com/ – Kit and Clowder Monthly Class June 2018
https://www.facebook.com/groups/kitandclowder/
Digital Image from Lee Holland https://www.etsy.com/nl/shop/LeeHIllustrations
Canson Canson Mi Teinte Pastel White
Faber Castell Polychromos

Advertenties

En hier ging het fout/And here it went wrong

De maandelijkse juni Class heb ik constant simultaan gekleurd. Natuurlijk wilde ik dat ook voor de achtergrond doen.
Tijdens het kleuren van het meisje was het al opgevallen dat ik niet lekker kon blenden op het Fluweel karton. Voor de stroke techniek ging het goed, maar het blenden niet.
Ik heb 6 uur gewerkt aan de lucht, lichte lagen en lagen potlood, toen de doezelaar gebruikt, dat werkte droog niet, toen de reukloze terpentine erbij gehaald, dat hielp een beetje maar ik zag nog steeds veel tooth (ongekleurd textuur van het papier). Nadat alles goed droog was heb ik mijn blending potlood erbij gepakt, vandaar dat het onderste deel van de lucht grijzer is. Dat hielp ook niet. Ik heb reuma en moest dus uitkijken voor mijn hand, arm en nek.
Mijn echtgenoot bood aan the helpen met de doezelaar te blenden en zo de tooth van het papier platter te maken, dat ging helemaal fout. De kleur kwam van het karton. Ik denk dat na alles wat ik had gedaan, de druk die hij uitoefende te veel was voor mijn kleurwerk. We denken dat de textuur van het karton te stug/stijf is en hebben het op een ander stukje karton die niet gekleurd was uitgeprobeerd en ook dit kregen we niet plat(ter).
Dus ik ben niet meer aan het gras begonnen, dat zou een verspilling van tijd en potloden zijn.
In volgend post kun je de image op het Canson papier zien die ik uiteraard wel heb afgemaakt.
De gebruikte materialen staan onder de foto.

The monthly class of June I was constantly colouring simultaneous. Of course I also wanted to do that for my background.
During colouring the girl I already had noticed that blending not went well on the Fluweel cardstock. For stroke technique it was good but blending not. I have worked over 6 hours on the sky with soft layers and layers of pencil, then the stump, that didn’t work, than odourless turpentine (same as Gamsol) that helped a little bit but still had a lot of tooth. After I was sure that everything was dry after the turpentine I used my blending pencil. That’s why the sky on the lowest part is greyer. That didn’t help either. I have rheumatism so I had to look out for my hand, arm and neck.
Than my husband said, let me try too flatten the tooth with the stump again, that was all wrong. The colour came of the paper, I think that after all the things I had done and then his pressure was to much for my colour work. We both think the cardstock is to firm, we tried with a stump on a not coloured piece if we could get the tooth flat but that didn’t work either.
I have not even tried the grass, that would be a waste of time and pencil.
I finished the other one, the one I coloured on Canson and that one you can see in another post.
You can find the used materials under the image
Afbeelding 7 FluweelGebruikte materialen/Used materials
https://www.kitandclowder.com/ – Kit and Clowder Monthly Class June 2018
https://www.facebook.com/groups/kitandclowder/
Digital Image from Lee Holland https://www.etsy.com/nl/shop/LeeHIllustrations
Fluweelkarton Wit ( Looks like the Elizabeth Crafts Soft Finish Cardstock)
Faber Castell Polychromos

Bijna klaar/Almost done

De poezen zijn klaar en ik vond het enig om de dieren te kleuren.
Nu alleen nog de achtergronden.
Nog steeds simultaan aan het kleuren, het Fluweel karton is de helder witte aan de rechterkant en het Canson papier is de linker.
De gebruikte materialen staan onder de foto.

The kittens are done, love those little animals to colour.
Now I only have to do the backgrounds.
Still colouring simultaneous, the Fluweel cardstock, is the bright white one on the right side and the Canson is the left one.
You can find the used materials under the image.

Afbeelding6
Gebruikte materialen/Used materials
https://www.kitandclowder.com/ – Kit and Clowder Monthly Class June 2018
https://www.facebook.com/groups/kitandclowder/
Digital Image from Lee Holland https://www.etsy.com/nl/shop/LeeHIllustrations
Canson Canson Mi Teinte Pastel White
Fluweelkarton Wit ( Looks like the Elizabeth Crafts Soft Finish Cardstock)
Faber Castell Polychromos

Nog steeds aan het kleuren/Still colouring

Nog steeds simultaan aan het kleuren, de huid van beide images is gedaan evenals de haren. Het Fluweel karton is de helder witte aan de rechterkant en het Canson papier is de linker.
Het volgende hoofdstuk is de poes! Ik zeg hoofdstuk omdat de lessen van Kit and Clowder opgedeeld zijn in hoofdstukken, iets wat  het kleuren makkelijker maakt.
De gebruikte materialen staan onder de foto.

I am still colouring simultaneous, both the skin tones and the hair is done.
The Fluweel cardstock, the bright white one on the right side and the Canson is the left one.
Next chapter is the kitten! I say chapter because the classes from Kit and Clowder are divided in chapters, that makes it a lot easier.
You can find the used materials under the image.
Afbeelding 5
Gebruikte materialen/Used materials
https://www.kitandclowder.com/ – Kit and Clowder Monthly Class June 2018
https://www.facebook.com/groups/kitandclowder/
Digital Image from Lee Holland https://www.etsy.com/nl/shop/LeeHIllustrations
Canson Canson Mi Teinte Pastel White
Fluweelkarton Wit ( Looks like the Elizabeth Crafts Soft Finish Cardstock)
Faber Castell Polychromos